Vilkår og betingelser

Velkommen til www.norskefans.no.

Disse vilkårene for bruk gjelder om du er en registrert bruker av eller bare en besøkende til www.norskefans.no.

Ved å gå inn på nettstedet (som inkluderer surfing og bruk, med hvilken som helst enhet eller på noen måte) godtar å være juridisk bundet av disse vilkårene.

www.norskefans.no kan gjøre endringer i alle deler av nettstedet og kan legge til eller endre disse vilkårene. Alle endringer trer i kraft så snart de er lagt ut. Det er ditt ansvar å henvise til vilkårene når du tilgang til nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlig hvis en eller annen grunn dette nettstedet er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en periode.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av denne nettsiden, eller hele dette nettstedet, for brukere som har registrert seg hos oss.

Andre retningslinjer før du bruker nettsiden

Før du bruker nettstedet kan du lese vår personvernsvernerklæring.

Hvem eier nettstedet?

Alle rettigheter til nettstedet er forbehold www.norskefans.no og deres eiere. www.norskefans.no forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til nettstedet når som helst, med eller uten forvarsel eller forklaring, hvis vi tror du bryter vilkårene på noen måte.

Bruksrett

Alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, i innholdet tilgjengelig (eller tilgjengelig for nedlasting) på nettstedet, inkludert tekst, bilder, grafikk, video, lyd materiale, programvare eller annen form (innhold) tilhører www.norskefans.no. Alle rettigheter er herved reservert.

Ditt løfte til oss

Nettstedet og innholdet kan kun benyttes til personlig, ikke-kommersiell bruk.

For dette formålet alene kan du hente og vise innholdet på en dataskjerm. Du kan også skrive ut, men ikke ta kopi, en kopi av enkeltfiler på papir og lagre filer i elektronisk form på plate, men ikke på noen server eller annen lagringsenhet som er koblet til et nettverk der innholdet kan nås av andre brukere.

Bortsett fra det som er angitt ovenfor, samtykker du til ikke å laste ned, kopiere, reprodusere, endre, lagre, arkivere, vise offentlig, distribuere eller kommersielt utnytte på noen måte noen del av innholdet uten skriftlig tillatelse fra www.norskefans.no. Du godtar å ikke bruke innholdet eller nettstedet til noe ulovlig eller upassende formål, eller til noe formål som kan krenke andres rettigheter, eller som kan trakassere eller forårsake ulempe av nød til enhver person.

Du samtykker også til å følge alle merknader om opphavsrett og restriksjoner knyttet til innholdet, og ikke for å fjerne slikt varsel eller begrensning eller endre innholdet på noen måte.

Hvis du ønsker å publisere, re-distribuere eller utnytte innholdet på noen måte du bør ta en anmodning om tillatelse til kontakt@norskefans.no. Norskefans kan ikke garantere at en slik tillatelse ville være imøtekommende eller på hvilke vilkår.

Hva bør jeg vite om hvordan vi bruker mine personlige data?

Vennligst se våre personvern som forklarer hvilken informasjon vi samler om deg og hvordan vi bruker denne. Vår seers engasjement stiller også ut hvordan vi skal bruke din personlige informasjon på en oversiktlig måte, og sørge for at du alltid er komfortabel med det vi gjør i denne forbindelse.

Lenker fra andre nettsteder

Tredjeparter er tillatt å linke til historier innenfor nettstedet, ved hjelp av URL og sitere overskriften og kilden nettstedet. Innhold må ikke gjengis på en tredjeparts nettsted uten uttrykkelig tillatelse fra oss.

En tredjepart må sørge for at ingenting på sin egen nettside antyder eller kunne forstås å innebære at noen del av nettstedet er en del av sin egen nettside, med mindre tredjemann har fått skriftlig godkjennelse fra www.norskefans.no. Dette gjelder også særlige avtaler med linker fra ww.norskefans.no sine partnersteder.

www.norskefans.no forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelsen uten forklaring eller varsel om etter eget skjønn bruk av slike koblinger er overdreven eller upassende. www.norskefans.no forbeholder seg også retten til å endre plasseringen og arten av filer i nettstedet uten forklaring eller varsel; det er ansvaret til tredjepart til å sjekke og oppdatere koblinger.

Tredjeparter må ikke dyp-link til, eller ramme eller bruke andre teknikker for å legge noen del av nettstedet.

Varemerker og intellektuelle eiendendeler

www.norskefans.no logoen er et varemerke kun for www.norskefans.no. Du kan ikke bruke dette merket uten skriftlig tillatelse fra www.norskefans.no.

Begrensning av ansvar og erstatning

www.norskefans.no henter innhold fra et bredt spekter av kilder, og dette innholdet inkluderer fakta, synspunkter, meninger og informasjon som kan være av interesse for brukere av nettstedet.

Mens alle rimelige forholdsregler er tatt, kan vi ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualitet, ytelse eller egnethet for et bestemt formål av innholdet på nettstedet, heller ikke vi godkjenner eller aksepterer noe ansvar for eventuelle synspunkter, råd, anbefalinger eller meninger uttrykt på nettsiden eller hvilken som helst nettside som vi lenker. Du bør være oppmerksom på at noen kontakt eller avtaler gjort mellom deg og en tredjepart navngitt på nettstedet eller tredjeparts nettsted knyttet fra den (inkludert uten begrensning enhver webside som vi har en kommersiell forening) er på egen risiko, og til grad loven tillater www.norskefans.noutelukker alt ansvar.

Innholdet på nettstedet skal bare brukes til generell informasjon og bruk, og ikke i form av spesielle anbefalinger eller råd.

Før du tar noen handling eller beslutning basert helt eller delvis på vårt innhold, bør du alltid gjøre din egen uavhengige kontroll av all informasjon som er viktig i å gjøre slikt vedtak eller ta en slik handling. Du bør også søke profesjonell hjelp i passende forhold som på medisinsk, investering, skatt, økonomiske, juridiske og andre faglige spørsmål.

www.norskefans.no gir ingen garantier i forhold til innholdet på nettsiden, frihet fra virus eller annen forurensning, eller at nettstedet er kompatibel med alle datasystemer, programvare og nettlesere.

Reklame eller salgsfremmende materiale innsendt av tredjeparts annonsører, sponsorer eller arrangører er synlig på nettsiden. Annonsørene er selv ansvarlig for at materiale, herunder å sikre at det er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. www.norskefans.no er ikke ansvarlig for slikt materiale.

www.norskefans.no skal ikke være ansvarlig for eventuelle krav, tap, skader, straffer, skader, kostnader eller utgifter som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller innholdet på den eller fra eventuelle tiltak, eller utelatt å være tatt, som et resultat av å bruke nettstedet eller dets innhold, annet enn død eller personskade som følge av bruk av nettstedet direkte forårsaket av uaktsomhet fra www.norskefans.no.

www.norskefans.no utelukker ansvar overfor deg og / eller noen tredjepart for eventuelle følgeskader eller tilfeldige skader (inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tap av personvern eller for unnlatelse av å oppfylle noen plikt) eller av andre indirekte, spesielle eller straff skader som oppstår på grunn av eller er relatert til bruken av nettstedet eller dets innhold eller brudd på vilkår avwww.norskefans.no, selv om www.norskefans.no har blitt informert om muligheten for slike skader og til og med i tilfelle feil eller objektivt ansvar.

Du samtykker i at, i henhold til de avkall vilkårene i denne vilkår og retningslinjer, ditt eneste krav, og bare gjenoppretting for eventuelle skader du pådrar, skal være begrenset til direkte tap (hvis noen) du faktisk pådra seg i rimelige og eksklusive bruken av nettsiden eller det innhold , og som vi kan bli holdt ansvarlig av en kompetent domstol, opp til en grense for refusjon av beløpet du har betalt (hvis noen) i forhold til den aktuelle bruken av innholdet på nettstedet totalt i løpet av måneden som skaden først oppstår.

Du godtar å beskyttewww.norskefans.no mot alle kostnader, krav, saksbehandling, krav, tap, skader, utgifter eller forpliktelser som oppstår direkte eller indirekte som følge av brudd på vilkårene du og eventuelle uaktsomhet eller brudd på plikten etter du.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som drives av parter som er helt separat fra www.norskefans.no. Lenker til alle tredjeparts nettsteder er identifiserbare fordi klikke på dem vil lansere nye nettleservinduer viser tredjeparts nettadresser, eller på annen måte indikert som sådan av www.norskefans.no. Slike koblinger er for enkelhets skyld og referanse, og du få tilgang til dem på egen risiko.www.norskefans.no kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for innholdet, drift eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

Co-branded nettsteder

I tillegg til bestemmelsene i forrige vilkår, noen tredjeparts nettsteder som linker er gitt er «samarbeidspartnere» nettsteder som drives av tredjeparter somwww.norskefans.no har en kommersiell forening, inkludert områder ved hjelp av hvilken du kan gjøre betaling for bruk av nettstedet eller tilknyttede tjenester. Hvis du ønsker å gjøre noen kjøp eller skriv noen økonomiske disposisjoner på en samarbeidpartners nettsted, vil du være å legge inn en kontrakt med den aktuelle tredjepart operatør som vil be deg om å gi opplysninger om deg selv og om dine økonomiske forhold, inkludert banken din eller kredittkortdetaljer. Den tredje part operatøren vil ha sine egne vilkår og personvern, og det er opp til deg å vise ditt samtykke eller på annen måte til bruk som den tredje part foreslår å gjøre om dine personlige data. Mens vi velger våre handelspartnere med omhu, kanwww.norskefans.no ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som du måtte lide som følge av beslutningen om å angi noen kontakt eller transaksjoner med, eller gi personlige opplysninger til, en handels partner eller en tredjepart.

Konkurranser, premietrekninger og kampanjer

www.norskefans.no kan til tider kjøre konkurranser eller premietrekninger enten på egne vegne, for andre partnere eller i forbindelse med kommersielle partnere. Disse vil være underlagt ytterligere regler og vilkår som vil bli gjort tilgjengelig på tidspunktet for en slik konkurranse.

Innholdet – hva vi kan gjøre

Vennligst les bidragsyter vilkår som ved å sende inn materiale for potensielle publisering på nettsiden du ønsker å bli juridisk bundet av de vilkår som vil tre i kraft umiddelbart. Hvis du ikke ønsker å bli juridisk bundet av disse vilkårene kan du velge å ikke bidra til nettstedet eller tilby materiale for publisering.

Norsk lov

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du i å akseptere at disse vilkårene er underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Du aksepterer også den eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler i forhold til eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med disse vilkårene eller din bruk av nettstedet eller som oppstår på noen måte fra innholdet på nettstedet.